لینک دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش

در حال حاظر شما فایل با عنوان پیشینه تحقیق و مبانی نظری مدیریت دانش را دنبال می کنید .
کلمات کلیدی:مبانی نظری مدیریت دانش,دانلود مبانی نظری مدیریت دانش,پیشینه تحقیق مدیریت دانش,ادبیات نظری مدیریت دانش,فصل دوم پایان نامه مدیریت دانش,مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش,ادبیات و مبانی نظری مدیریت دانش,مبانی نظری استقرار مدیریت دانش,مبانی نظری پیاده سازی مدیریت دانش

دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت

مقدمه مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش:

ظهور فناوری اطلاعات نه تنها باعث ایجاد علاقه به نحوۀ دستیابی، ثبت و استخراج داده ها شده است، بلکه در مورد دانش و نحوه ی مدیریت آن نیز ایجاد علاقه می نماید (اصلانی و لوسانز ،2003). در اقتصادی که تنها اطمینان آن وجود عدم اطمینان است تنها منبع مطمئن پایداری در رقابت، دانش است (نوکادا ،1998). در حقیقت دانش مهم ترین منبع استراتژیک بوده و توانایی برای اکتساب و توسعه ی آن، باعث تسهیم آن شده و این مسئله در نهایت باعث ایجاد فوایدی برای تداوم قابلیت رقابت می شود (تیس ،1998). این مسئله بدان خاطر است که دانش ارزشمند باعث تقویت منابع سنتی و دارایی ها به صورتی جدید و متمایز شده و از این روی باعث ایجاد ارزش برای مشتریان می شود (غلامی،1386).

توانایی خلق دانش خلاقانۀ امروزی، هستۀ اصلی دانش فردا را تشکیل خواهد داد (زاک ،1999). در سالهای اخیر تلاش های سازمانی بر روی مدیریت دانش معطوف بوده اند، این مدیریت یکی از مدیریت های کلیدی به شمار می رود (والشم و گوملی ،2001،1998). این مدیریت در بردارندۀ تمرکز بر روی دانش کارفرمایان در مورد مشتریان، رقبا، محصولات و خدمات در یک سازمان می باشد (گیبرت و همکاران ،2002). در ساده ترین شکل، مدیریت دانش در مورد تشویق مردم برای تسهیم اطلاعات، دانش، ایده ها برای ساخت محصولات و خدماتی با ارزش بالاتر می رود (پاکوتی ،2006). بنابراین دور نمای مدیریت دانش درون سازمان بوده و فایده و مزیت مدیریت دانش ایجاد رضایت مشتری از خدمات بهتر است (چیس ،1997).

در دهه های اخیر(افرازه،1384) سازمان ها، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد و سبک های مدیریتی خویش بوده اند. سازمان های نوین، اهمیت بیشتری جهت درک، انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قایل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد به منظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوب تر به مشتریان پیشی گرفته اند. چنین سازمان هایی نیازمند بکارگیری سبک جدیدی از مدیریت بنام "مدیریت دانش" هستند. هر چند دانش به خودی خود یک منبع محسوب می شود، طریقی که این دانش مدیریت شده و مورد استفاده قرار می گیرد بر کیفیت خدماتی که می تواند از هر یک از منابع متعلق به موسسه عاید گردد، موثر است.

بنابراین مدیریت دانش نقش حمایتی مهمی در موسسه ایفا می نماید (دروچ ،2005). لذا هدف عمده مدیریت دانش ایجاد و سازمان دهی محیطی است که در آن افراد دانش خود را توسعه داده، با یکدیگر تبادل نموده، دانش دیگران را با دانش خود ترکیب کرده و نهایتآ آن را بکار بندند. این کاربرد دانش به نوبه خود به نوآوری در سازمان منجر خواهد شد. از این رو است که مدیرت دانش غالبآ به عنوان منبع و مرجع اصلی نوآوری شناخته شده است و از الزامات اساسی فرآیند نوآوری در سازمان محسوب می شود (دو پلیسس ،2005). دانش‌ همان‌ صورت‌ ذهنی‌ایده‌ها، واقعیتها، مفاهیم‌، داده‌ها و تكنیك های ‌ثبت‌ شده‌ در حافظه‌ انسان‌ است‌که از مغز انسان‌ سرچشمه‌ می‌گیرد و مبتنی‌ بر اطلاعاتی‌ است‌ كه‌ با تجربه‌، باورها و ارزشهای‌ شخصی‌، همراه‌ با تصمیم‌ و عمل ‌وی‌، دگرگون‌ و بارور می‌شود (میرزابیگی،1384). اگر سازمانها به دقت به مقوله استفاده از دانش توجه كنند به این نكته پی خواهند برد كه میزان دانش موجود در سازمان آنها بیشتر از آن چیزی است كه خود تشخیص می دهند (نی چانی، 2010).

در این نوشتار مبانی نظری و پیشینه تحقیق مدیریت دانش بصورت کامل و جامع مورد بررسی قرار می گیرد

فهرست مطالب

مبانی نظری پژوهش مدیریت دانش

فصل دوم:مبانی نظری پژوهش 3

2-1- مقدمه 4

2-2- تعاریف و مبانی نظری مدیریت دانش 5

2-2-1- تعریف دانش 7

شکل (2- 1): زنجیره داده تا خرد (حسن زاده،1386) 13

شکل (2-2): تبدیل داده به دانش (رادینگ،1382) 14

2-2-3- انواع دانش 14

2-2-4- چرخه دانش 18

شکل(2-3) – چرخه دانش 19

2-2-5- تعریف مدیریت دانش: 19

2-2-6- تاریخچه مدیریت دانش 23

جدول (2-1)- تاریخچه مدیریت دانش 24

2-2-7- فرآیند مدیریت دانش و مراحل مدیریت دانش 25

جدول (2-2)- مراحل مدیریت دانش از دیدگاه کارایانیس 26

2-2-7-1- پردازش دانش 27

2-2-7-2- انتقال دانش 29

2-2-8- تسهیم دانش 30

ماناسکو(2000) چهار مرحله را برای مدیریت دانش شناسایی کرده است: 33

شکل (2-4)- سیستم مدیریت دانش و مولفه های به هم پیوسته آن 37

2-2-9- اصول مدیریت دانش 37

2-2-10- مزایای مدیریت دانش 38

2-2-11- مدل های مدیریت دانش 40

2-2-11-1- مدل هیکس 40

شکل (2-5) - مدل هفت سی (خوانساری،1384) 42

شکل(2-8) : مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش (پرابست و همکاران،2002). 47

جدول 2-3- مراحل و ابزار مدل پایه های ساختمان مدیریت دانش 49

جدول (2-4)- مروری بر مدل های اصلی مدیریت دانش (افرازه،1384) 51

2-2-12- مبانی زیر ساخت مدیریت دانش 52

شکل 2-9 : مبانی زیرساخت مدیریت دانش (سیوان،2000). 53

2-2-13- ضرورت و اهمیت مدیریت دانش در سازمان ها 55

2-2-15- موانع استقرار مدیریت دانش در سازمانها 57

2-2-15-2- عوامل سازمانی 57

2-3- پیشینه تحقیق مدیریت دانش 60

2-6-1- پژوهش های خارجی 60

جدول (2-10)- مطالعات انجام شده بر فاکتورهای موفقیت و ریسک مدیریت ارتباط با مشتری وعملکرد آن 62

2-6-2- پژوهش های داخلی 63

فهرست منابع 69

منابع لاتین : 71

ادامه مطلب و دریافت فایل

منوگرافی روستای سیاهكلان:مونوگرافی,تک نگاری,روستای سیاهكلان,دانلود مقاله منوگرافی روستای سیاهكلان,سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,انجام پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,خرید پروژه و پایان نامه رشته جغرافیا,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن:تیر لانه زنبوری,مدلسازی سازه ای,پدیده کمانش جانبی پیچشی ,تیر و ستون دوبل ناودانی تسمه دار,رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری,بررسی رفتار کمانش جانبی پیچشی جان تیر لانه زنبوری و مدلسازی سازه ای آن,دانلود پایان نامه مهندسی عمران,دانلود پایان نامه عمران

پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی:مکانیابی,روش AHP,مکان یابی شهری,مکان یابی کاربریهای توسعه,سامانه اطلاعات جغرافیایی,مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی,دانلود پاورپوینت و ارائه کامل مکان یابی در پروژه‌های زیست‌محیطی,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,خرید پاورپوینت رشته محیط زیست,دانلود پاورپوینت رشته محیط زیست,fileina,فروشگاه ساز ف

بررسی سود و زیان و اجزای آن دز بازده سهام:بازده سهام,انواع بازده سهام,اجزای سود و زیان,دانلود پایان نامه رشته حسابداری,بررسی سود و زیان و اجزای آن دز بازده سهام

بررسی تاثیر گردشگری مذهبی در گسترش شهری:جاذبه های گردشگری مذهبی,کارکرد و ساختار گردشگری مذهبی,تاثیر گردشگری مذهبی در گسترش شهرنشینی,تاثیر گردشگری مذهبی در گسترش گردشگری,نقش گردشگری مذهبی در توسعه شهری,برنامه ریزی استراتژیک توسعه گردشگری مذهبی,دانلود مقاله جاذبه های گردشگری مذهبی

اهداف و دیدگاه های مختلف مدیریت ارتباط با مشتری با تاکید بر ابعاد و عناصر آن:مدیریت ارتباط با مشتری محور,پایان نامه مدیریت ارتباط با مشتری محور,

مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان:مبانی نظری خشونت علیه زنان,دانلود مبانی نظری خشونت علیه زنان,پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان,ادبیات نظری خشونت علیه زنان,فصل دوم پایان نامه خشونت علیه زنان,مبانی نظری و پیشینه تحقیق خشونت علیه زنان,ادبیات و مبانی نظری خشونت علیه زنان

ترجمه متن زبان تخصصی با عنوان FINANCIAL ACCOUNTING & ACCOUNTING THEORY:ترجمه متن زبان تخصصی,FINANCIAL ACCOUNTING ACCOUNTING THEORY

بررسی شاخص های توسعه پایدار و تعيين و ترسيم چارچوب آن:مقاله شاخص های توسعه پایدار,مقاله شاخص های توسعه پایدار شهری,شاخصهای توسعه پایدار,شاخص های سنجش توسعه پایدار,شاخص های زیست محیطی توسعه پایدار,شاخص های اقتصادی توسعه پایدار,شاخص های اجتماعی توسعه پایدار,تعيين و ترسيم چارچوب توسعه پايدار,پایان نامه شاخص های توسعه پایدار

مبانی نظری و پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد 6:مبانی نظری ارزیابی عملکرد,ادبیات و مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,دانلود پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,دانلود مبانی نظری ارزیابی عملکرد,فصل دوم پایان نامه ارزیابی عملکرد,ادبیات نظری ارزیابی عملکرد